Darmowa dostawa do paczkomatów od 199 zł! 📦

Polityka prywatności

1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność danych osobowych Użytkowników serwisu Lunetea.pl niniejsza polityka prywatności zawiera niezbędne informacje o celach, zakresie, kategoriach i czasie przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach klientom Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest: Lune Tea, Weronika Wołejnio z siedzibą pod adresem ul. Zawada – Leśna 15, 66-001 Zielona Góra, NIP: 973-107-09-07, REGON: 386006578.
 2. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi oraz ich ochroną można się kontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: kontakt@lunetea.pl, lub telefonicznie: +48 668 202 284.

3. CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas rejestracji użytkownika w Sklepie Internetowym tj. utworzeniu Konta Klienta gromadzone są dane w celu dokonania identyfikacji użytkownika i nadania dostępu do poszczególnych funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 2. Przy zawieraniu i realizacji umowy sprzedaży w celu realizacji Zamówienia, w tym przekazania informacji o jego szczegółach, zarządzania płatnościami za zakupione Produkty, zarządzania ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu, wystawienia faktury lub paragonu, realizacji innych dostępnych w Sklepie związanych z kartami rabatowymi, podarunkowymi lub ofertami specjalnymi i promocjami.
 3. Cele marketingowe – zarządzanie subskrypcją newslettera, przesyłanie użytkownikom dostosowanych do ich indywidualnych preferencji informacji na temat Produktów, w szczególności dotyczących zniżek i nowości oferowanych przez LuneTea.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Zgoda jest dobrowolna i można ją w każdej chwili cofnąć kontaktując się z Administratorem.
 4. Akcje promocyjne np. konkursy, poprzez uczestnictwo, w których Użytkownik upoważnia Administratora do przetwarzania udostępnionych danych w zakresie i na warunkach opisanych w odrębnych regulaminach związanych z prowadzoną promocją.
 5. Cele analityczne i statystyczne – przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu w celu zbadania jego funkcjonalności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rozwój oferty Sklepu.
 6. Dopełnienie obowiązków prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, dotyczy wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez Administratora danych Klientów.
 7. Realizacja reklamacji, obsługa zapytań, wniosków składanych za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane tj.:

 1. przez okres, rejestracji w Serwisie tj. posiadania Konta Klienta;
 2. przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży Produktów oraz obsługi posprzedażowej tj. okres niezbędny do realizacji ewentualnych zwrotów lub reklamacji oraz przez okres wynikający z przepisów prawa (m.in. ustawy o rachunkowości), a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa i przewidziany dla dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 3. przez czas korzystania z subskrypcji newslettera, działań marketingowych, których realizacja stanowi prawnie uzasadniony interes Serwisu Lunetea.pl dotyczący informacji o zniżkach i nowościach, aż do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jest Umowa do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania, której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 2. Dane osobowe, które gromadzone są w związku z korzystaniem z Sklepu, przetwarzane są w zakresie pozwalającym na identyfikację Użytkownika Serwisu (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu).
 3. Dane osobowe w ramach realizacji Zamówienia zawierają informacje transakcyjne oraz finansowe np. dane dotyczące płatności, kart rabatowych, zwrotów, rabatów.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Sprzedawcy np. podwykonawcom, podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, przewozowe oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z odpowiednim żądaniem.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Możliwość żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa. Skarga wolna jest od opłat.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.