10% rabatu z kodem KOBIETA! ­čîÖ

Szukaj

Regulamin sklepu

  ┬ž 1. POSTANOWIENIA OG├ôLNE

  1. Sklep Internetowy dzia┼éaj─ůcy za po┼Ťrednictwem witryny internetowej dost─Öpnej pod adresem WWW.LUNETEA.PL (zwany dalej Sklepem Internetowym) jest w┼éasno┼Ťci─ů oraz zarz─ůdzany jest przez firm─Ö wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej pod nazw─ů: Weronika Wo┼éejnio z siedzib─ů pod adresem ul. Zawada - Le┼Ťna 15, 66-001 Zielona G├│ra, NIP: 973-107-09-07, REGON: 386006578, zwan─ů w dalszej cz─Ö┼Ťci niniejszego Regulaminu Sprzedawc─ů.
  2. Kontakt ze Sprzedawc─ů:
   1. Adres: Lune Tea, Weronika Wo┼éejnio, ul. Zawada - Le┼Ťna 15, 66-001 Zielona G├│ra
   2. Adres e-mail: kontakt@lunetea.pl
   3. Telefon: +48 668 202 284
  3. Ilekro─ç w niniejszym Regulaminie u┼╝ywane b─Öd─ů sformu┼éowania dotycz─ůce zasad zawierania i wykonywania um├│w sprzeda┼╝y obowi─ůzuj─ůcych w Sklepie Internetowym nale┼╝y je rozumie─ç zgodnie z definicjami poni┼╝ej:

  Dni robocze ÔÇô dni od poniedzia┼éku do pi─ůtku za wyj─ůtkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

  Dostawca ÔÇô firmy kurierskie, z kt├│rymi wsp├│┼épracuje Sprzedawca w zakresie dokonania dostawy Produkt├│w;

    Formularze: zam├│wienia, reklamacyjne, odst─ůpienia od umowy ÔÇô dokumenty dost─Öpne na stronie Sklepu Internetowego s┼éu┼╝─ůce odpowiednio sk┼éadaniu Zam├│wienia, reklamacji, czy do odst─ůpienia od umowy;

    Klient - ka┼╝dy podmiot sk┼éadaj─ůcy zam├│wienie w Sklepie Internetowym;

    Konsument ÔÇô konsument w rozumieniu przepis├│w Kodeksu Cywilnego art. 222 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zmianami);

    Konto - nieodp┼éatna funkcja Sklepu Internetowego (us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů), za pomoc─ů, kt├│rej Klient mo┼╝e za┼éo┼╝y─ç w Sklepie Internetowym swoje indywidualne Konto, uruchamiane na jego rzecz przez Sprzedawc─Ö, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym za pomoc─ů w┼éasnego identyfikatora lub adresu e-mail, oraz zabezpieczone has┼éem podanym przez Klienta;

    Koszyk - narz─Ödzie informatyczne umo┼╝liwiaj─ůce zebranie w okre┼Ťlonym miejscu Produkt├│w interesuj─ůcych Klienta Sklepu Internetowego;

    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego LUNETEA.PL;

    Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Sprzedawcy dzia┼éaj─ůcy w domenie lunetea.pl;

    Sprzedawca - w┼éa┼Ťciciel Sklepu Internetowego;

    Produkt ÔÇô produkt oferowany przez Sprzedawc─Ö za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego, mog─ůcy by─ç przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y;

    Umowa Sprzeda┼╝y ÔÇô umowa sprzeda┼╝y zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç, kt├│rej przedmiotem s─ů Produkty i zawierana jest pomi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego;

    Zam├│wienie - o┼Ťwiadczenie woli Klienta Sklepu Internetowego wyra┼╝one poprzez wype┼énienie Formularza Zam├│wienia, zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

    ┬ž 2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

    1. Sprzedawca udost─Öpnia platform─Ö transakcyjn─ů, w ramach kt├│rej mo┼╝liwe jest :
     1. zawieranie na odleg┼éo┼Ť─ç Um├│w Sprzeda┼╝y Produkt├│w;
     2. za┼éo┼╝enie Konta (umieszczanie przez Klient├│w Sklepu Internetowego swoich danych osobowych, kt├│re s┼éu┼╝─ů dodatkowo do ich identyfikacji);
     3. kontakt ze Sprzedawc─ů;
     4. zamieszczenie oferty Sklepu Internetowego, formularzy: Zam├│wienia, reklamacyjnego i odst─ůpienia od umowy, Regulaminu.
    2. Dla prawidłowego złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym potrzebne jest:
     1. urz─ůdzenie z dost─Öpem do Internetu;
     2. przegl─ůdarka internetowa w wersji nie starszej ni┼╝ 2 lata, obs┼éuguj─ůca JavaScript oraz pliki cookies;
     3. aktywne konto e-mail.
    3. Oferta Sklepu Internetowego przeznaczona jest dla:
     1. osób fizycznych pełnoletnich, a w przypadku nieukończenia przez Klienta 18 roku życia (ukończony co najmniej 13 rok życia), wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
     2. os├│b prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadaj─ůcych osobowo┼Ťci prawnej zdolnych do dokonywania czynno┼Ťci prawnych, kt├│re zamawiaj─ů i nabywaj─ů Produkty w Sklepie Internetowym na warunkach okre┼Ťlonych w Regulaminie.
    4. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne.
    5. Zam├│wienia przyjmowane s─ů 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob─Ö, na stronie internetowej WWW.LUNETEA.PL.
    6. W celu złożenia Zamówienia Klient może zarejestrować się w Sklepie Internetowym tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
    7. Warunkiem koniecznym do realizacji z┼éo┼╝onego przez Klienta Zam├│wienia jest prawid┼éowe wype┼énienie formularza umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca niezw┼éocznie po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia potwierdza, poprzez przes┼éanie do Klienta wiadomo┼Ťci e-mail, jego otrzymanie i przyj─Öcie Zam├│wienia do realizacji, co skutkuje zawarciem Umowy Sprzeda┼╝y. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia jest jednoznaczne z akceptacj─ů Regulaminu i akceptacj─ů Polityki Prywatno┼Ťci.
    8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zam├│wienia, gdy:
     1. podane w formularzu Zam├│wienia dane s─ů niezgodne z prawd─ů, niedok┼éadne, niekompletne lub nieaktualne (uniemo┼╝liwiaj─ů prawid┼éowe dor─Öczenie Produktu), wprowadzaj─ůce w b┼é─ůd;
     2. Klient dopu┼Ťci┼é si─Ö za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia d├│br osobistych os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci d├│br osobistych innych Klient├│w Sklepu Internetowego.

    ┬ž 3. ZASADY ┼ÜWIADCZENIA US┼üUG ELEKTRONICZNYCH

    1. W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa przekazu komunikat├│w i danych w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczonymi us┼éugami, Sklep Internetowy korzysta we w┼éasnym zakresie z zabezpiecze┼ä systemowych i sta┼éej pomocy informatycznej w celu zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy┼éanych w Internecie.
    2. Klient Sklepu Internetowego zobowi─ůzany jest korzysta─ç z niego w spos├│b zgodny z przepisami obowi─ůzuj─ůcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak┼╝e z og├│lnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w szczeg├│lno┼Ťci :
     1. korzystania z wszelkich tre┼Ťci zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie w┼éasnego u┼╝ytku osobistego;
     2. niezak┼é├│cania funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez u┼╝ycie okre┼Ťlonego oprogramowania lub urz─ůdze┼ä;
     3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
     4. korzystania ze Sklepu internetowego w spos├│b nieuci─ů┼╝liwy dla innych klient├│w.
    3. Czas trwania umowy na usługi elektroniczne:
     1. na czas oznaczony ÔÇô umo┼╝liwia z┼éo┼╝enie Zam├│wienia w Sklepie Internetowym, zawierana jest z chwil─ů skutecznego wype┼énienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza Zam├│wienia i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zam├│wienia;
     2. na czas nieoznaczony ÔÇô polega na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym, zawierana jest z chwil─ů wype┼énienia i zaakceptowania Formularza dotycz─ůcego utworzenia konta u┼╝ytkownika, do kt├│rego Klient uzyskuje dost─Öp po wpisaniu loginu i has┼éa w odpowiednich polach, a usuni─Öte zostaje po up┼éywie 7-dniowego okresu wypowiedzenia umowy;
     3. na czas przegl─ůdania strony - zawarta z chwil─ů, gdy Klient wy┼Ťwietli stron─Ö internetow─ů Sklepu Internetowego do czasu jej zamkni─Öcia, umo┼╝liwia dost─Öp do oferty Sklepu Internetowego, Formularza Zam├│wienia, Regulaminu i Polityki prywatno┼Ťci.
    4. Reklamacje dotycz─ůce us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Sprzedawc─Ö drog─ů elektroniczn─ů (zwi─ůzanych z prowadzeniem Konta) mog─ů by─ç sk┼éadane poprzez ich przes┼éanie na adres Sklepu Internetowego wskazany na wst─Öpie Regulaminu. Reklamacje b─Öd─ů rozpatrzone, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji U┼╝ytkownik zostanie poinformowany drog─ů elektroniczn─ů na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

    ┬ž 4. OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO

    1. Informacje o Produktach znajduj─ůce si─Ö na stronie Sklepu Internetowego, w tym w szczeg├│lno┼Ťci opisy, w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, ceny, og┼éoszenia oraz reklamy, stanowi─ů w razie w─ůtpliwo┼Ťci zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).
    2. Przedmiotem transakcji s─ů Produkty wymienione w ofercie sklepu LUNETEA.PL w chwili sk┼éadania przez Klienta zam├│wienia. Liczba produkt├│w w Sklepie Internetowym mo┼╝e r├│┼╝ni─ç si─Ö od faktycznego stanu magazynowego. W przypadku, gdy zosta┼éo z┼éo┼╝one zam├│wienie na Produkt, kt├│ry nie zosta┼é oznaczony w Sklepie Internetowym jako niedost─Öpny, Klient zostanie powiadomiony mailowo o terminie, w jakim dany produkt b─Ödzie ponownie dost─Öpny, oraz zostanie uzgodniony termin realizacji zam├│wienia. W sytuacji kiedy termin nie b─Ödzie satysfakcjonuj─ůcy, Klient b─Ödzie mia┼é prawo do anulowania zam├│wienia w ca┼éo┼Ťci lub jego cz─Ö┼Ťci a wp┼éacone pieni─ůdze zostan─ů zwr├│cone w terminie 14 dni.
    3. Ceny Produkt├│w znajduj─ůcych si─Ö w Sklepie Internetowym s─ů podane w polskich z┼éotych i zawieraj─ů wszystkie sk┼éadniki, w tym podatek VAT (z wyr├│┼╝nieniem wysoko┼Ťci stawki), c┼éa oraz wszelkie inne sk┼éadniki oraz obowi─ůzuj─ů w momencie sk┼éadania zam├│wienia. Sprzedawca zwraca uwag─Ö, ┼╝e podana w Zam├│wieniu cena stanowi ca┼ékowit─ů cen─Ö jak─ů Klient Sklepu Internetowego zobowi─ůzany b─Ödzie zap┼éaci─ç wraz z kosztem dostawy.
    4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produkt├│w, wprowadzania nowych Produkt├│w do sprzeda┼╝y, przeprowadzenia i odwo┼éywania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym b─ůd┼║ wprowadzania zmian.

    ┬ž 5. REALIZACJA ZAM├ôWIE┼â

    1. Do realizacji Zam├│wienia niezb─Ödne jest:
     1. wej┼Ťcie na stron─Ö internetow─ů www.lunetea.pl i dokonanie wyboru Produktu;
     2. dodanie przez Klienta do Koszyka w Sklepie Internetowym wybranego do kupienia Produktu;
     3. dokonanie wyboru z dost─Öpnych w Sklepie Internetowym sposobu dostawy Produktu oraz metody p┼éatno┼Ťci za Zam├│wienie;
     4. podanie danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia.
    2. W trakcie sk┼éadania Zam├│wienia ÔÇô do momentu naci┼Ťni─Öcia przycisku "Zamawiam" ÔÇô Klient kieruj─ůc si─Ö wy┼Ťwietlanymi mu komunikatami mo┼╝e wprowadza─ç modyfikacj─Ö danych oraz wybranego Produktu.┬áW celu wprowadzenia zmian do Zam├│wienia, lub jego anulowania mo┼╝na te┼╝ skontaktowa─ç si─Ö z Dzia┼éem Obs┼éugi Klienta pod nr tel. +48 668 202 284 lub wys┼éa─ç wiadomo┼Ť─ç na adres mailowy: kontakt@lunetea.pl.
    3. Zam├│wienie sk┼éadane w Sklepie Internetowym musi by─ç przed realizacj─ů w ci─ůgu 24 godzin od z┼éo┼╝enia potwierdzone przez Sprzedawc─Ö. Je┼╝eli z winy Klienta (niekompletne dane) nie b─Ödzie mo┼╝liwo┼Ťci potwierdzenia Zam├│wienia, zostaje ono anulowane w ci─ůgu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaj─ů usuni─Öte z bazy danych Sklepu Internetowego.
    4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia ze względu na brak zapłaty w odpowiedniej kwocie i czasie tj. w terminie 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
    5. Je┼╝eli Kupuj─ůcy w ramach jednego zam├│wienia dokona┼é zakupu Produkt├│w o r├│┼╝nym terminie realizacji, Zam├│wienie zostanie zrealizowane w terminie w┼éa┼Ťciwym dla Produktu o najd┼éu┼╝szym terminie.
    6. Czas realizacji zam├│wienia wynosi do trzech dni roboczych od daty Zam├│wienia w przypadku wyboru formy p┼éatno┼Ťci za pobraniem lub od daty zaksi─Ögowania wp┼éaty na konto Sprzedawcy w przypadku wyboru tej formy p┼éatno┼Ťci. Sprzedawca zwraca uwag─Ö, ┼╝e termin dostarczenia Produktu do Klienta to czas realizacji + czas dostawy (kurier).
    7. Sprzedawca najp├│┼║niej w momencie dostarczenia Produktu przeka┼╝e Klientowi na trwa┼éym no┼Ťniku potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.
    8. Faktura VAT zostanie dor─Öczona w przypadku zg┼éoszenia ┼╝─ůdania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie w┼éa┼Ťciwe opcji w formularzu zam├│wienia.

    ┬ž 6. SPOSOBY P┼üATNO┼ÜCI

    P┼éatno┼Ť─ç za Zam├│wienie z┼éo┼╝one w Sklepie Internetowym mo┼╝na dokona─ç:

    1. w przypadku wybrania przez Kupuj─ůcego p┼éatno┼Ťci z g├│ry, przed dostaw─ů:
     1. zwyk┼éym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr: 85249000050000453056980426 (w tytule p┼éatno┼Ťci nale┼╝y poda─ç numer sk┼éadanego Zam├│wienia);
     2. przelewem bankowym lub kart─ů kredytow─ů za po┼Ťrednictwem p┼éatno┼Ťci elektronicznej realizowanej w systemie p┼éatniczym PayU.
    2. w przypadku wybrania p┼éatno┼Ťci przy odbiorze:
     1. za pobraniem, tj. got├│wk─ů Kurierowi w momencie dostarczenia Produktu do Kupuj─ůcego.

    ┬ž 7. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY PRODUKT├ôW

    1. Sprzedawca jest obowi─ůzany do dostarczenia Klientowi Produktu pe┼énowarto┼Ťciowego, pozbawionego wad.
    2. Termin realizacji Zam├│wienia jest podawany ka┼╝dorazowo w trakcie jego sk┼éadania jako przewidywalna data wys┼éania Produkt├│w wchodz─ůcych w sk┼éad tego┼╝ Zam├│wienia. Zazwyczaj s─ů to 2-3 dni robocze. Sprzedawca obowi─ůzany jest dostarczy─ç zam├│wiony Produkt do Klienta w terminie maksymalnie do 30 dni roboczych od z┼éo┼╝enia Zam├│wienia.
    3. Produkty zakupione w Sklepie Internetowym wysy┼éane s─ů za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru Dostawcy tylko tego, kt├│ry jest podany jako realizuj─ůcy us┼éugi dla Sklepu Internetowego. Koszt i czas Dostawy uzale┼╝niony jest od wybranej przez Klienta metody i ka┼╝dorazowo jest podawany w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia. Przesy┼éki wysy┼éane s─ů za po┼Ťrednictwem firm kurierskich: InPost, DPD.
    4. Dokonuj─ůc zakupu, Klient automatycznie udziela Sprzedawcy pe┼énomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firm─ů kuriersk─ů realizuj─ůc─ů odp┼éatn─ů dostaw─Ö zam├│wionych Produkt├│w na nadanie przesy┼éki w imieniu i na koszt kupuj─ůcego. Kwota przekazana przez Klienta jako op┼éata za transport jest kwot─ů zwrotu op┼éaty przewozowej, a nie wynagrodzeniem za us┼éugi transportowe. Pe┼énomocnictwo w ┼╝aden spos├│b nie obci─ů┼╝a Klienta.
    5. Dostawy s─ů realizowane przez Dostawc─Ö najcz─Ö┼Ťciej w ci─ůgu 1-2 dni od momentu nadania przesy┼éki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
    6. Klient jest obowi─ůzany przy odbiorze przesy┼éki sprawdzi─ç czy podczas transportu nie zosta┼éa ona uszkodzona. W sytuacji kiedy dosz┼éo do jej uszkodze┼ä, w wyniku czego stwierdzono niekompletno┼Ťci Zam├│wienia, b─ůd┼║ zniszczenie Produktu/Produkt├│w nale┼╝y niezw┼éocznie poinformowa─ç Sprzedawc─Ö o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient powinien w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci sporz─ůdzi─ç w obecno┼Ťci kuriera protok├│┼é reklamacyjny.
    7. Przy Zamówieniach powyżej 125 zł koszty dostawy do paczkomatu pokrywa Sklep Internetowy, natomiast w przypadku dostawy kurierem jest kwota 150 zł.

     ┬ž 8.PRAWO ZWROTU PRODUKT├ôW

     1. Klient Sklepu Internetowego, kt├│ry jest Konsumentem mo┼╝e skorzysta─ç z prawa odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odst─ůpienia od umowy wygasa po up┼éywie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w kt├│rym Konsument wszed┼é w posiadanie Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. Stosowne o┼Ťwiadczenie nale┼╝y wys┼éa─ç w formie pisemnej poczt─ů tradycyjn─ů na adres: LUNETEA.PL, Weronika Wo┼éejnio, 66-001 Zielona G├│ra, ul. Zawada - Le┼Ťna 15; lub w formie informacji przekazanej poczt─ů elektroniczn─ů na adres: kontakt@lunetea.pl. Konsument mo┼╝e skorzysta─ç z wzoru formularza odst─ůpienia od umowy umieszczonego na ko┼äcu Regulaminu, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.
     2. Zwrot Produktu powinien nast─ůpi─ç niezw┼éocznie (nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy). Konsumentowi wolno Produkt sprawdzi─ç, przetestowa─ç jedynie w spos├│b, w jaki by┼éoby to mo┼╝liwe w sklepie stacjonarnym, tj. niezb─Ödny do stwierdzenia jego charakteru, cech. Je┼╝eli zwracany Produkt zosta┼é u┼╝yty w stopniu wykraczaj─ůcym poza to, co konieczne przy ocenie jako┼Ťci Produktu w stosunku do przedstawionej oferty w Sklepie Internetowym, w├│wczas Konsument mo┼╝e zosta─ç obci─ů┼╝ony kosztami odszkodowania za zmniejszenie warto┼Ťci Produktu (proporcjonalne do jego zu┼╝ycia).
     3. Sprzedawca zobowi─ůzany jest zwr├│ci─ç Konsumentowi r├│wnowarto┼Ť─ç ceny zwracanego Produktu wraz z kosztami dor─Öczenia mu tego┼╝ Produktu do wysoko┼Ťci odpowiadaj─ůcej najni┼╝szej opcji przesy┼éki dost─Öpnej w ofercie Sklepu Internetowego.
     4. W przypadku odst─ůpienia od Umowy to Konsument ponosi bezpo┼Ťredni koszt odes┼éania Produktu (koszt opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba, ┼╝e strony Umowy Sprzeda┼╝y postanowi─ů inaczej.
     5. Sprzedawca dokona zwrotu p┼éatno┼Ťci otrzymanych od Konsumenta w 14-dniowym terminie liczonym od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy, jednak zastrzega sobie prawo wstrzymania p┼éatno┼Ťci do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.
     6. Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami.
     7. Przyk┼éadowy wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, z kt├│rego Konsument mo┼╝e, ale nie musi skorzysta─ç, stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do Regulaminu.

     ┬ž 9.REKLAMACJE

     1. W przypadku wyst─ůpienia wady zakupionego Produktu Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym r─Ökojmi (niezgodno┼Ťci produktu z umow─ů) lub gwarancji, o ile gwarancja zosta┼éa udzielona (informacja o niej, a tak┼╝e o jej warunkach, b─Ödzie dost─Öpna w opisie Produktu w Sklepie Internetowym). Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za wady Produkt├│w, zgodnie z zasadami odpowiedzialno┼Ťci wskazanymi w ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm., dalej r├│wnie┼╝ ÔÇ×Ustawa o prawach konsumentaÔÇŁ). Je┼╝eli nabywc─ů Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi zostaje wy┼é─ůczona na zasadzie art. 558 ┬ž 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z p├│┼║n. zm.).
     2. Korzystaj─ůc z r─Ökojmi Klient mo┼╝e:
      1. z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o obni┼╝eniu ceny;
      2. przy wadzie istotnej ÔÇô z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy;
      3. ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad.
     3. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Produktu, Klient powinien poinformowa─ç Sprzedawc─Ö o niezgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y przesy┼éaj─ůc zg┼éoszenie reklamacyjne. W reklamacji Klient powinien poda─ç: swoje imi─Ö i nazwisko (ewentualnie firm─Ö), adres do korespondencji / adres e-mail, nr zam├│wienia, rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia wady oraz zg┼éosi─ç odpowiednie ┼╝─ůdanie.
     4. Pismo reklamacyjne nale┼╝y przes┼éa─ç drog─ů e-mailow─ů na adres poczty elektronicznej: kontakt@lunetea.com. lub pisemnie na adres Sprzedawcy: LUNETEA.PL, Weronika Wo┼éejnio, 66-001 Zielona G├│ra, ul. Zawada - Le┼Ťna 15. Dla usprawnienia przebiegu reklamacji Klient proszony jest o za┼é─ůczenie kopii dowodu sprzeda┼╝y (np. paragonu lub faktury).
     5. Je┼Ťli oka┼╝e si─Ö, ┼╝e dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Klient jest zobowi─ůzany do dostarczenia tego Produktu, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres LUNETEA.PL, Weronika Wo┼éejnio, 66-001 Zielona G├│ra, ul. Zawada - Le┼Ťna 15.
     6. Reklamacje rozpatrywane s─ů w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawc─Ö telefonicznie lub mailowo.
     7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zg┼éoszenia reklamacyjnego, Sklep Internetowy zrealizuje ┼╝─ůdanie w rozs─ůdnym czasie, bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Klienta.
     8. W przypadku, gdy post─Öpowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, mo┼╝e on skorzysta─ç m.in. z pomocy w┼éa┼Ťciwych terenowo:
      1. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
      2. sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego dzia┼éaj─ůcego przy Wojew├│dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do kt├│rego nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s─ůdem polubownym. Post─Öpowanie jest bezp┼éatne. Wykaz s─ůd├│w dost─Öpny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
      3. miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. Postępowanie jest bezpłatne
      4. internetowej platformy ODR dost─Öpnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

     ┬ž 10. DANE OSOBOWE

     1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
     2. Dane osobowe Klienta przetwarzane s─ů na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w og├│lnym rozporz─ůdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce przetwarzania danych przez Sprzedawc─Ö zawiera Polityka Prywatno┼Ťci zamieszczona w Sklepie Internetowym.

     ┬ž 11. POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

     1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w szczeg├│lno┼Ťci zwi─ůzanych ze zmianami: przepis├│w prawa, sposob├│w p┼éatno┼Ťci i dostaw, zakresu odp┼éatno┼Ťci lub formy ┼Ťwiadczonych Us┼éug Elektronicznych ÔÇô w zakresie, w jakim zmiany te wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.
     2. Wszystkie informacje umieszczone na stronie Sklepu Internetowego (teksty, grafika, ilustracje, pliki video oraz pozosta┼ée materia┼éy) s─ů chronione prawami autorskimi. Zabrania si─Ö ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody uprawnionych podmiot├│w.
     3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a tak┼╝e przepisy ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory wynikaj─ůce z um├│w zawieranych pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Klientem rozstrzyga─ç b─Ödzie s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy dla siedziby Sprzedawcy.
     4. Aktualny Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 04.01.2021 r. i jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodp┼éatnie (drog─ů elektroniczn─ů) na ka┼╝de ┼╝─ůdanie Klienta Sklepu Internetowego.

     ZAŁĄCZNIK NR 1 (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

     Koszyk

     Tw├│j koszyk jest pusty.

     Dokonaj swoich pierwszych zakup├│w

     Cena zestawu: %bundleSum%
     Anuluj